japonské topoly : Japonský topol
Jap. topol Listopad - 2 - 2010 1 komentář
pole_japonsky_topol

Rádi byste investovali své finanční prostředky a přitom neriskovali? Líbí se Vám alternativní zdroje energie? Bohužel éra fotovoltaický elektráren už je pryč. Máte však možnost investovat své peníze do cíleného pěstování Biomasy. Dřevo a Biomasa Vám zaručí stabilní, vysoký a (málo rizikový) příjem. Mezi rostliny vhodné pro cílené pěstování biomasy patří například technické konopí, vrby a nebo právě japonské topoly. Poslední 2 jmenované nabízí pěstitelům celou řadu výhod. Pokud nepatříte zrovna mezi zemědělce a japonský topol Vás zajímá, jako čistě investiční nástroj, tak byste měli pozorně číst. Zda se rozhodnete do japonského topolu následně investovat je již čistě na Vás.  [ Read More ]

Jap. topol Listopad - 2 - 2010 1 komentář
dřevo japonský topol

Připravili jsme pro Vás jednoduchý přehled, jakým lze využít a zpracovat dřevo japonského topolu. Před výsadbou japonského topolu byste si měli rozmyslet, pro jaký účel se rozhodnete dřevo využívat. Na základě toho následně osázet pole topoly. Dřevo: Dřevo japonského topolu má daleko vyšší výhřevnost než například hnědé uhlí. Sklizeň se doporučuje po 5 letech. Japonský topol v té době dosahuje výšky 13 metrů a jeho kmeny mají průměr okolo 18-25 cm. Výtěžnost z 1h je okolo 300 – 500 m3, dle polohy, kde jste se rozhodli stromy pěstovat. Průmysl – vnitřní obklady, soustružené výrobky, Osobní využití – 0,5 hektaru lze  [ Read More ]

Jap. topol Listopad - 2 - 2010 0 Komentářů
dřevo-suk

Výkupní ceny dřeva stouply v posledním čtvrtletí o neuvěřitelných 10%. Pokud se bavíme například o jehličnaté kulatině činí to 180 Kč na m3. Za vším stojí obří tendr ve státních lesích a výrazný vzestup exportu a zpracovatelé jsou ochotni si připlatit za kulatinu. Následný odhad cen je však velice těžké určit – cena může být ovlivněna několika dalšími faktory. Export dřeva z české republiky směřuje především na pily v Rakousku a Německu, které mají daleko lepší podmínky. 13% výměry všech lesů v ČR (tj. 30% nestátních lesů) obhospodařuje sdružení SVOL. Celková výměra lesů se pohybuje okolo 2,6 milionu hektarů, z  [ Read More ]

Jap. topol Listopad - 2 - 2010 0 Komentářů
setba_japonskeho_topolu

Ideální pro výsadbu japonského topolu je využít hned prvních jarních měsíců, jakmile rozmrzne pole. Výsadba se nejčastěji provádí v průběhu března a poloviny dubna, kdy je již půda rozmrzlá, dá se na pole vstoupit a nabízí dostatečnou vláhu pro řízky topolů. Výsadba na podzim je vhodná spíše pro zkušenější pěstitele, ale zpravidla se moc nedoporučuje. Ručně, bez využití techniky se dá zvládnout do 2 000 řízků japonského topolu -nebo je vhodné najmout si brigádníky. Sadba řízků japonského topolu Před vysázením je ideální namočit řízky do vlažné vody po dobu 24-48 hodin, aby nasály vláhu. Důležité je si vykolíkovat správně pozemek  [ Read More ]

Jap. topol Listopad - 2 - 2010 0 Komentářů
ohen-topeni-krb

Dřevo japonského topolu patří mezi měkká dřeva. Svou výhřevností Vás však naprosto zaskočí. Japonské dřevo dosahuje daleko vyšší výhřevnosti, než třeba například hnědé uhlí. Jejich výhřevnost se pohybuje okolo 156GJ/rok/ha. S osázením 0,5 hektaru jste schopni topit nonstop přes celou zimu. Připravili jsme si pro Vás srovnání výhřevnosti jednotlivých energetických rostlin. Finanční náročnost vytápění rodinného domu podle druhu paliva Porovnání nákladů na vytápění rodinného domu pomocí různých druhů vytápění Typ využitého paliva pro vytápění Náklady na jednu sezónu v Kč (cca) Japonský topol využitý na dřevoplyn 4200,- Japonský topol spálený klasicky 5000,- Dřevo 13900,- Dřevní štěpka 16000,- Hnědé uhlí 20200,-  [ Read More ]

Jap. topol Listopad - 2 - 2010 6 komentáře
nasekane_drevo

Připravili jsme pro Vás přehled výkupních cen dřeva a dřevní štěpky. Pokud jste se rozhodli investovat do japonského topolu. Připravili jsme pro Vás přehled výkupních cen dřevní štěpky, abyste byli schopni dopočítat si jednoduše výši Vašeho výnosu. Ceny se pro Vás budeme snažit aktualizovat průběžně, pokud však najdete na stránkách konkrétního zpracovatele jinou cenu, tak vycházejte při svých kalkulacích z ní. Dřevní štěpka Dodavatel Místo odběru výhřevnost MJ/kg cena Kč/t (vč.DPH) 15,0 14,3 12,2 10,1 EKOPEL Ostrava 1067 Rioni Praha 9 1516 Ekologie s.r.o. Lány 3000 1500 Pavel Kisling Podbrdy 444 Lesy města Brna Kuřim 1907 JSR s.r.o. Hostouň u  [ Read More ]

Jap. topol Listopad - 2 - 2010 0 Komentářů
sekacka

Pokud se zajímáte o investování do japonského topolu, jistě Vás potěší, že pěstování a péče o japonský topol není nikterak složitá. Pokud jste si již připravili pole a zaseli japonské topoly, dle způsobu plánovaného využití je péče o ně již hračka. Japonský topol není nikterak náchylný ke škůdcům a chorobám. Nicméně je velice důležité jej v prvních letech udržovat pokud možno v co nejvíce bezplevelném stavu. Plevel a zvláště jeho nadzemní část bere topolům sluneční světlo a to i při dostatečném přísunu živin a vláhy neznamená nic dobrého pro topoly, ty chřadnou, mají menší přírůstky a mohou dokonce úplně odumřít.  [ Read More ]

Jap. topol Listopad - 2 - 2010 0 Komentářů
pole-trvaly-travni-porost

Naprosto ideální je, pokud můžete pro pěstování japonského topolu použít ornou půdu. Ušetříte si tím hodně starostí a práce. Pokud nedisponujete přímo polem tak použijte i půdu typu: trvalé travní porosty, louky a pastviny – japonské topoly nejsou nikterak náchylné co se týká složení půdy. Důležité však je půdu pořádně připravit. Ideální pozemek je do 550 metrů nad mořem s větší půdní vlhkostí v blízkosti vodních toků a nádrží. Topoly vysušují půdu a přežijí i dvou měsíční zatopení i dlohodobé sucho. Co se týká složení půdy není zapotřebí půdu nikterakt dohnojovat, nebo vybírat jakékoli specielní složení půdy. Prodej řízků, prýtů  [ Read More ]

Jap. topol Listopad - 1 - 2010 2 komentáře
sklizen_japonskeho_topolu

Výhodou pěstování rychlerostoucího japonského topolu je, že v případě nepříznivých ekonomických podmínek se dá sklizeň odložit i na pozdější dobu, kdy může být situace daleko výhodnější. Pokud jste se rozhodli využít topoly na prodej palivového dříví, těží se zhruba jednou v intervalu mezi 3 až 6 lety – tato doba se nazývá obmýtí. Z pařezů na jaře vyraší nové stromky, z nichž se ponechá pouze ten nejsilnější. Nemusíte už tedy znovu provádět sadbu. Tento postup můžete opakovat 5x po sobě. životnost plantáže je zhruba 15-25 let, jakmile začne výnos klesat plantáž se zruší a půdu lze použít pro jiné plodiny  [ Read More ]

Jap. topol Říjen - 4 - 2010 0 Komentářů
nemoci topolů

Japonský topol je křížencem mezi topolem černým a Maximowiczovým. Jako takový získal od obou prakticky to nejlepší. Japonský topol je velice odolný vůči škůdcům, plísním a chorobám. Výskyt škodného hmyzu je většinou lokální a použitím vhodných přípravků dosáhnete vynikajících výsledků a nikterak neohrozíte topoly. Jednotlivé nemoci a škůdce jsme pro Vás rozdělili níže. Paraziti, kteří zaútočí na topol jej ve většině případů pouze oslabí a nikoli zcela zničí. Prodej řízků, prýtů a sazenic pro rok 2011/2012 byl zahájen! Objednávky přijímáme zde. Hmyz Připravili jsme pro Vás seznam hmyzu, kteří mohou napadnout topoly – avšak jejich výskyt není nikterak častý a  [ Read More ]